Praca Inżynierska

„Projekt koncepcyjny rekompozycji ciągu komunikacyjnego przy ulicy Krowoderskiej w Krakowie”

Praca dotyczy ciągu komunikacyjnego przy ulicy Krowoderskiej
w Krakowie. Celem projektu jest stworzenie zielonej arterii miejskiej, która będzie przykładem sposobów wprowadzania zieleni do miast,
a także wykreowanie przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców
i turystów. Poprawi to dotychczasową estetykę miejsca oraz nada mu nowe funkcje poprzez wprowadzenie nowych elementów małej architektury,

gatunków i odmian roślin tolerujących warunki panujące w mieście. Zakres merytoryczny pracy obejmuje zagadnienia dotyczące kompozycji, zagospodarowania terenu, doboru gatunkowego i małej architektury bez ingerencji  w otaczającą zabudowę. Wynikiem pracy jest dokumentacja, waloryzacja, wytyczne i projekt rekompozycji terenu.

Przedstawiony projekt spełnia założone warunki. Stanowi przykład dla wprowadzania zieleni do miast w miejscach, w których jest jej za mało lub nie ma jej wcale. Kompozycja projektu jest ściśle powiązana z funkcjami jakie oferują otaczające kamienice i nawiązuje bezpośrednio do historii miejsca poprzez wprowadzenie dekoracyjnych akcentów w małej architekturze na opracowywanym terenie.