Skwer kampus UR, Aleja 29 listopada w Krakowie

Projekt koncepcyjny skweru przy Dworku Uniwersytetu Rolniczego przy alei 29 Listopada w Krakowie.

Głównym założeniem projektowym było potraktowanie zabytkowego budynku Dworku Uniwersytetu Rolniczego jako nowej siedziby dla Wydziału Architektury Krajobrazu. Koncepcja miała za zadanie wzbogacić otoczenie budynku, które do tej pory było zaniedbane, a zieleń istniejąca wymagała przeprowadzenia rekompozycji. Projekt miał łączyć w sobie dwie podstawowe funkcje rekreacyjną – jako miejsce wypoczynku dla studentów oraz reprezentacyjną – przeznaczoną do organizowania na terenie skweru uroczystości uczelnianych.

Całość założenia została oparta o geometryczne łuki wyznaczone przez okręgi tworzące dwa place. Jeden z nich z centralnie usytuowanym popiersiem prof. Tadeusza Wojtaszka ma spełniać funkcję reprezentacyjną gdzie odbywać się będą uroczystości uczelniane. Drugi natomiast, spełnia funkcję rekreacyjną z centralnie położoną fontanną.  Koncepcja uwzględnia również miejsca do wypoczynku dla studentów i gości, są to zatoczki przy łukowato przeprowadzonej żwirowej ścieżce gdzie zaprojektowano ławki, a jako osłonę  dodano trejaże po których wspinać się będą pnącza.

Układ komunikacji w projekcie został dostosowany do otoczenia skweru. Przecinająca go szeroka ścieżka biegnąca pomiędzy dwoma placami jest główną arterią komunikacyjną pomiędzy budynkiem „Wydziału Architektury Krajobrazu”, a przejściem dla pieszych prowadzącym z przystanków autobusowych oraz parkingu. Reszta ścieżek ma za zadanie wyeliminować chęć skracania sobie drogi przez studentów i zadeptywania poprzez to trawnika i reszty roślin.

Plansze projektowe przedstawiające całość projektu są ukazane poniżej.