Skwer we wsi Balicace koło Krakowa

Projekt koncepcyjny terenu zieleni we wsi Balice koło Krakowa.

Założenia projektowe w tym przypadku były jasno wytyczone przez sołtysa wsi Balice. W projekcie miały znaleźć się takie elementy jak: projekt placu zabaw, projekt strefy do organizacji imprez masowych we wsi, projekt doboru małej architektury oraz nowej zieleni na tym terenie. Teren ten ze względu na swoją specyfikę i położenie (centralna część wsi) ma za zadanie spełniać funkcje „serca wsi” Balice.
Koncepcja obejmuje, więc wszystkie wymagane elementy oraz porządkuje wszystkie strefy tak, aby nie kolidowały ze sobą w żaden sposób. Specyficznym elementem projektu jest propozycja obsadzenia skarpy zielenią wysoką i niską, którą zniwelowała by pokusę do wspinaczki po skarpie celem skrócenia sobie drogi na teren skweru.

Strona graficzna plansz, koncepcja projektu oraz wizualizacje (AutoCAD 3d + Photoshop) mojego autorstwa. 

Przekroje i waloryzacja jark-wak dzięki Arleta Rysiewicz.

Elementy małej architektury (rysunek techniczny oraz wizualizacja) – wykorzystanie gotowych produktów firm:
– ZANO Mała Architektura (ławka i kosz)
– ART-BUD (lampy)