Wizualizacje 3D

Wizualizacje 3D wykonywane przeze mnie w programach graficznych
takich jak AutoCAD 3d lub SketchUp.
Wkrótce zacznę rozwijać swoje umiejętności w innych programach 3d.
Zapraszam do obserwacji moich postępów w tej dziedzinie.

Sekwencja wnętrz w rzeczywistości

Wizualizacja do projektu sekwencji wnętrz krajobrazowych tworzonych za pomocą małych form ogrodowych. Wizualizacje wykonane w programie SketchUp 2013

Dom jednorodzinny AutoCAD 3D

Pierwszy od początku do końca poważny model w AutoCAD 3D. Projekt na zaliczenie z przedmiotu Grafika Inżynierska Wizualizacja 3D Poniżej przedstawiam surowe rendery prosto z AutoCada oraz rendery po obróbce w PS.

Skwer w Balicach koło Krakowa

Wizualizacje do projektu skweru w Balicach koło Krakowa. Wykonane w programie AutoCAD 3D oraz częściowo w programie Photoshop CS6